ΕΞΑΓΩΓΕΣ

  • Σύμβουλοι Εξαγωγών – Στρατηγική Εξαγωγών.
  • Αναζήτηση Πελατών και Έρευνα Αγοράς.
  • Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας για Εξαγωγές.
  •  Εξαγωγικές Διαδικασίες – Πιστοποιητικά – Μεταφράσεις.